A N U N Ț privind organizarea Concursului de aplicare în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici”

           Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, în conformitate cu prevederile subpct.6) al pct.12 din Anexa nr.1 și subpct.4) al pct.8 din Anexa nr. 3 ale Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 152/2022, începând cu data de 20 iunie 2023 se anunță startul Concursului de aplicare în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici” din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Scopul Concursului de proiecte este de a susține dezvoltarea socio-economică a localităților și sporirea calității condițiilor de trai cetățenilor din localitățile Republicii Moldova.

           Concursul se va organiza având la bază Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 152/2022, în condițiile prevăzute de „Ghidul de aplicare la Concursul în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici”, aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.07/23 din 28 aprilie 2023 (cu respectarea termenilor și măsurilor prevăzute în prezentul Anunț).

           Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală, pentru oferirea unor „granturi mici” din FNDRL vor contribui la realizarea următoarelor obiective:

  1. a) dezvoltarea durabilă a localităților;
  2. b) asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate;
  3. c) creșterea accesului populației la infrastructura socială;

           Elementul specific, care caracterizează concursul constă în faptul că acesta se desfășoară prin procedură simplificată de aprobare, evaluarea fiind realizată într-o singură rundă, în baza notelor conceptuale, iar prezentarea documentației tehnice și a devizelor de cheltuieli, precum și obținerea diferitor tipuri de acte permisive, vor fi asigurate de către aplicanți, după aprobarea proiectelor în Documentul Unic de Program.

           La Concurs, se admit propunerile de proiecte pe următoarele domenii de intervenție și măsuri de finanțare:

           Domeniul de intervenție 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale, cu Măsurile:

           Măsura 2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice;

           sub. 1), lit. a). construcția/reconstrucția instituțiilor educaționale și sociale, inclusive construcția/reconstrucția și dotarea creșelor/a grupelor de creșă, a centrelor de zi pentru copii, a centrelor de plasament temporar pentru copii, a caselor comunitare pentru copii în situație de risc, precum și a altor instituții de plasament pentru copii etc.;

           La concurs vor fi eligibile autoritățile publice ale localităților cu o populație de cel puțin 5.000 de locuitori.

           Finanțarea proiectelor din FNDRL se va realiza prin alocații financiare, sub formă de granturi mici, în limitele mijloacelor financiare ale FNDRL, disponibile în acest scop.

           Suma finanțării aprobate proiectelor din FNDRL prin procedura de granturi mici nu va depăși 450.000,00 lei pentru proiect.

           Durata de implementare a proiectelor finanțate, nu poate depăși 6 luni de la semnarea contractului de finanțare și urmează a se încadra în termenul limită de până la 31.12.2023 pentru documentarea livrabilelor și debursarea alocațiilor solicitate din FNDRL.

             Dosarele cu Notele conceptuale vor fi depuse până în data de 22 iunie 2023, ora 17.00.

Notele conceptuale depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare.

Până în data de 28 iunie 2023, Comisia interministerială va efectua evaluarea Notelor conceptuale depuse și va prezenta lista proiectelor Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale pentru avizare.

Dosarele complete pentru finanțare vor fi depuse în termen de 15 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Hotărârii Guvernului de modificare a Documentului Unic de Program.

           Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării, sunt descrise în Ghidul de aplicare la Concursul în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici”, care poate fi accesat pe paginile web: www.midr.gov.mdwww.ondrl.gov.mdwww.adrnord.mdwww.adrcentru.mdwww.adrsud.mdwww.adrgagauzia.md,

           Notele conceptuale, iar ulterior și dosarele complete de finanțare, vor fi prezentate de către aplicanți la sediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală la adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 124, et.3.

Ghidul de aplicare

Nota conceptuală