+373 22 27 91 21
Prima Cadrul legal

Cadrul legal

Ghid de identitate vizuală la implementarea proiectelor de dezvoltare locală

În temeiul Ordinului nr.10 din 10 aprilie 2023 cu privire la aprobarea Ghidului de identitate vizuală la implementarea proiectelor de dezvoltare locală, Vă informăm:

  • Ghidul de identitate vizuală la implementarea proiectelor de dezvoltare locală poate fi descărcat aici.
  • Machetele în format editabil ale panourilor informative pot fi descărcate aici.
  • Beneficiarii programelor sunt obligați să respecte prevederile Ghidului, în vederea asigurării unei identități vizuale unitare și coerente pentru proiectele finanțate în cadrul programelor.
  • Se solicită beneficiarilor programelor să ia cunoștință cu prevederile Ghidului de identitate vizuală la implementarea proiectelor de dezvoltare locală, și să le aplice în implementarea proiectelor finanțate în cadrul programelor.

În cazul în care există neclarități în ceea ce privește prevederile și modul de aplicare a acestui Ghid, beneficiarii pot contacta Serviciul comunicare al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală:

▪ e-mail: comunicare@ondrl.gov.md

▪ www.ondrl.gov.md

adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 124, etajul 3, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Machetele panourilor informative

Lista proiectelor incluse în Programul „Satul European Expres” a fost publicată în Monitorul Oficial