ANUNT CONCURS ANGAJARE

I.P. „OFICIUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ”

Denumirea funcției vacante: specialist (elaborator de devize), direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

Scopul general al funcției vacante: pregătirea și sistematizarea informațiilor necesare procedurii de evaluare a dosarelor în cadrul proiectelor finanțate din FNDRL; examinarea proceselor verbale anexate la cererile de plată prezentate pentru autorizarea plăților pentru lucrările și serviciile executate;

Detalii