Nume, prenume

Funcţia

Mihail Croitoru

Director

Serghei Cojocari

Director adjunct

Gheorghe Movileanu

Director adjunct

Cristina Bodean

Manager de oficiu

Elena Gudumac

Șef al Direcției finanțe și achiziții, contabil-șef

Tatiana Cerescu

Contabil, Direcția finanțe și achiziții

Frunze Ana

Contabil, Direcția finanțe și achiziții

Anatolie Crușnevschi

Specialist în achiziții, Direcției finanțe și achiziții

Alina Russu

Specialist resurse umane

Ludmila  Guţu

Șef al Direcției control implementare

Ion Badașcă

Specialist. Direcția control implementare

Gheorghe  Munteanu

Specialist. Direcția control implementare

Anatolie Rusu

Specialist. Direcția control implementare

Vadim Tabac

Specialist. Direcția control implementare

Sergiu Cojocaru

Specialist. Direcția planificare operațională

Ion Ursu

Specialist.  Direcția planificare operațională

Cojocari Viorica

Specialist.  Direcția planificare operațională

Boris Urzică

Specialist, Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

Claudia Dorogan

Șef, Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

Neonela Cucer

Specialist, Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

Daniela Ciumașu

Specialist, Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

Natalia Onici

Specialist, Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

Ion  Ciolacu

Șef al Serviciului sisteme informaționale și tehnologia informației

Natalia Veveriță

Șef al Serviciului evaluare ex-post și raportare

Maria Culla

Specialist în evaluare și raportare

Gheorghe Chirman

Specialist în evaluare și raportare

– –

Serviciul comunicare

Natalia Sandu

Specialist pentru activități de copiere și arhivare. Direcția administrativă