Nr/o

Nume, prenume

Funcţia

Nr. intern

E-mail:

1

Mihail Croitoru

Director

27 91 21

mihai.croitoru@ondrl.gov.md

2

Serghei Cojocari

Director adjunct

27 79 74

serghei.cojocari@ondrl.gov.md

3

Gheorghe Movileanu

Director adjunct

 

gheorghe.movileanu@ondrl.gov.md

4

Cristina Bodean

Manager de oficiu

27 91 21

office@ondrl.gov.md

5

Elena Gudumac

Șef al Direcției finanțe și achiziții, contabil-șef

27 27 00

elena.gudumac@ondrl.gov.md

6

Tatiana Cerescu

Contabil, Direcția finanțe și achiziții

27 91 20

tatiana.cerescu@ondrl.gov.md

7

Ana Frunze

Contabil, Direcția finanțe și achiziții

27 91 20

ana.frunze@ondrl.gov.md

8

Anatolie Crușnevschi

Specialist în achiziții, Direcției finanțe și achiziții

27 91 20

anatolie.crusnevschi@ondrl.gov.md

9

Alina Russu

Specialist resurse umane

27 40 70

alina.russu@ondrl.gov.md

10

Ludmila  Guţu

Șef al Direcției control implementare

27 40 70

ludmila.gutu@ondrl.gov.md

11

Ion Badașcă

Specialist. Direcția control implementare

27 40 70

ion.badasca@ondrl.gov.md

12

Gheorghe  Munteanu

Specialist. Direcția control implementare

27 40 70

gheorghe.munteanu@ondrl.gov.md

13

Anatolie Rusu

Specialist. Direcția control implementare

27 40 70

anatolie.rusu@ondrl.gov.md

14

Vadim Tabac

Specialist. Direcția control implementare

27 40 70

vadim.tabac@ondrl.gov.md

15

Dumitru Dobrojan

Specialist. Direcția control implementare

069297898

dumitru.dobrojan@ondrl.gov.md

16

Sergiu Cojocaru

Specialist. Direcția planificare operațională

27 91 22

sergiu.cojocaru@ondrl.gov.md

17

Ion Ursu

Specialist.  Direcția planificare operațională

27 91 22

ion.ursu@ondrl.gov.md

18

Cojocari Viorica

Specialist.  Direcția planificare operațională

27 91 22

viorica.cojocari@ondrl.gov.md

19

Boris Urzică

Specialist, Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

060033771

boris.urzica@ondrl.gov.md

20

Claudia Dorogan

Specialist, Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

27 91 21

claudia.dorogan@ondrl.gov.md

21

Neonela Cucer

Specialist, Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

27 91 21

neonela.cucer@ondrl.gov.md

22

Daniela Ciumașu

Specialist, Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

27 91 21

daniela.ciumasu@ondrl.gov.md

23

Natalia Onici

Specialist, Direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

27 91 21

natalia.onici@ondrl.gov.md

24

Ion  Ciolacu

Șef al Serviciului sisteme informaționale și tehnologia informației

27 40 70

ion.ciolacu@ondrl.gov.md

25

Natalia Veveriță

Șef al Serviciului evaluare ex-post și raportare

 078230776

natalia.veverita@ondrl.gov.md

26

Maria Culla

Specialist în evaluare și raportare

060648822

maria.culla@ondrl.gov.md

27

Gheorghe Chirman

Specialist în evaluare și raportare

27 91 21

gheorghe.chirman@ondrl.gov.md

28

– –

Serviciul comunicare

27 91 21

comunicare@ondrl.gov.md

29

Natalia Sandu

Specialist pentru activități de copiere și arhivare. Direcția administrativă

27 40 70

natalia.sandu@ondrl.gov.md