CHIȘINĂU, 01 noiembrie 2023 – Programul de recalificare profesională în domeniul alimentării cu apă și canalizare a fost lansat astăzi la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), în cadrul unei ceremonii, la care au participat oficiali din Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Băncii Mondiale.

Prezentă la eveniment, Ana Mardare, secretară de stat în domeniul dezvoltării regionale, MIDR, le-a urat succes cursanților în creșterea competențelor profesionale în domeniul alimentării cu apă și canalizare. De asemenea, secretara de stat a subliniat necesitatea acestui program: „Asigurarea cu apă și canalizare pentru toți cetățenii este o prioritate a ministerului, iar acest program reprezintă un pas semnificativ pentru  consolidarea capacităților în domeniu și, cel mai important, pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor noștri.”

La rândul său, Smita Misra, expertă a Băncii Mondiale a menționat: „Este important nu doar să construim infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, ci și să avem instituții dotate, asigurate cu personal didactic calificat, care să pregătească profesioniști în acest domeniu – operatori și prestatori de servicii. Banca Mondială  încurajează femeile și fetele din Republica Moldova să se înscrie la acest program și să contribuie la gestionarea eficientă a sectorului de apă și sanitație.”

În cadrul Programului de instruire au fost admiși 50 de angajați ai  companiilor din domeniul apei și canalizării. Dintre aceștia, 23 de persoane, care dețin diplome de studii superioare tehnice, vor studia 12 luni, iar 27 de persoane cu diplome de studii superioare în alte domenii – 18 luni.

Obiectivul principal al Programului constă în pregătirea și formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și aptitudini care vor permite absolvenților să execute atribuțiile și sarcinile profesionale în domeniul exploatării Sistemelor de Alimentare cu Apă și de Canalizare (AAC) la nivel calitativ. Acest lucru va fi realizat prin studierea unui spectru larg de discipline fundamentale și de specialitate necesare specialiștilor din domeniul tehnic.

Implementarea Programului de dezvoltare profesională pentru competențe tehnice în domeniul gestionării serviciilor de AAC este prevăzută în cadrul proiectului „Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova”. În acest sens, în luna aprilie a acestui an, MIDR, UTM și Asociația „Moldova Apă-Canal” au încheiat un acord de cooperare pentru realizarea programului.