+373 22 27 91 21
Acasă Statistica proiectelor pe măsuri de finanțare

Statistica proiectelor pe măsuri de finanțare


Distribuirea pe măsuri de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală

Per Total

155
1.1 Construcţia/extinderea/reabilitarea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei şi de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
111
1.2 Instalarea iluminatului public
36
1.3 Elaborarea planurilor urbanistice generale
221
2.1 Construcţia, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice
34
2.2 Instalarea sistemelor de producere şi furnizare a energiei folosind resurse regenerabile
258
2.3 Construcţia, reconstrucţia edificiilor sportive, centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate şi persoane cu necesităţi speciale
98
2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice
13
3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare

Per Raion