Guvernul Republicii Moldova  a aprobat astăzi rezultatele concursurilor pentru granturi mici în  vederea dezvoltării localităților din Republica Moldova, reflectate în proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2022.

Acest proiect reprezintă o expresie a angajamentului autorităților publice centrale în a sprijini dezvoltarea infrastructurii localităților, prin aprobarea listei inițiativelor selectate în urma concursurilor recent organizate.

Astfel, în contextul apelului de concurs în cadrul Programului Național „Satul European Expres”, au fost depuse 680 de Note Conceptuale. În urma evaluării acestora, au fost selectate 399 de proiecte cu o valoare totală de aproximativ 172,3 milioane de lei, bani alocați  din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională Locală.

Printre aceste proiecte, un număr semnificativ vizează reabilitarea infrastructurii sportive și sociale, incluzând 192 de inițiative. De asemenea, s-a evidențiat  domeniul  modernizării sistemelor de iluminat public, selectând 70 de proiecte locale în acest sens. Mai multe clădiri publice din localitățile țării noastre vor beneficia de lucrări de reabilitare prin intermediul a 64 de proiecte, iar renovarea Centrelor culturale va fi realizată prin cele 46 de inițiative selectate. În plus, 27 de localități vor beneficia de proiecte de eficientizare energetică, prin instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei utilizând resurse regenerabile. Implementarea acestor proiecte adiționale va duce la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru aproximativ 164 de mii de cetățeni.

Pe lângă proiectele de dezvoltare infrastructurală, Guvernul  se angajează să îmbunătățească și serviciile de îngrijire a copiilor cu vârste de până la 3 ani, prin extinderea numărului de creșe în Republica Moldova. Prin intermediul unui concurs organizat în acest sens, au fost selectate 22 de proiecte de construcție și reabilitare a creșelor, din cele 43 depuse de către autoritățile publice locale de nivelul I, pentru a crea un mediu sigur și stimulant în dezvoltarea copiilor. Valoarea totală a acestor proiecte se ridică la 10 milioane de lei, alocați din FNDRL.

Subliniem că, evaluarea notelor conceptuale a fost realizată de către o Comisie interministerială, alcătuită din secretari de stat ai autorităților publice centrale de specialitate, precum Cancelaria de Stat, ministerele Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Culturii, Finanțelor, Educației și Cercetării, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Energiei și Congresul autorităților publice locale din Moldova. Comisia a avut ca obiectiv examinarea eligibilității și relevanței acțiunilor propuse de către aplicanți, acordând punctaje pe baza a 13 criterii pre-stabilite de evaluare.

În următoarea etapă, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, va purcede nemijlocit la informarea beneficiarilor și inițierea procedurilor de semnare a contractelor de finanțare.

Lista proiectelor selectate  se atașează.

Fișiere